LOOP Summit | Wellbeing Experience

Aydınlatma Metni

 

Levent Mahallesi Fulyalı Sokak No:7 Beşiktaş, İstanbul adresinde kurulu Actifit Spor ve Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle “Actifit” olarak anılacaktır) tarafından kişisel verilerinizin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin işbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmenizi amaçlamaktadır:

 • Actifit tarafından hakkınızda hangi kişisel verilerin toplandığı;

 • Actifit’in kişisel verilerinizi nasıl kullandığı,

 • Actifit’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaştığı,

 • Kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,

 • Actifit’in verilerinizi nasıl koruduğu,

 • Actifit’in kişisel verileriniz kapsamında otomatik karar verme yöntemlerinin kullanılıp kullanılmadığı; ve

 • Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız.

İşbu Aydınlatma Metninin amaçları kapsamında,

 • “Kişisel Veri” tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireye ilişkin bilgiyi; ve

 • “İşleme” Kişisel Veriye ilişkin toplama, izni geri çekme, ulaşma, kullanma, paylaşma, saklama ve imha gibi işlemleri ifade eder.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplaması, Kullanılması ve Paylaşılması

Toplama. Actifit taraflar arasındaki hizmet tanıtımı kapsamında iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, gerekli olduğu durumda fiziksel mekân planlama ve katılımcı güvenlik işlemleri, organizasyon yönetimi, sponsorluk çalışmaları, katılımcı kayıtlarının oluşturulması ve takip edilebilmesi, reklam ve pazarlama çalışmaları ve taleplerin yönetimi için sizlerden Kişisel Veri toplar. 

Actifit ve/veya anlaşmalı tedarikçileri tarafından toplanan ve işlenen Kişisel Veriler aşağıdaki gibidir:

Ad, Soyadı

Şehir

Kurum Adı

E-Posta Adresi

Sektör

Unvan

Telefon Numarası

Departman

 

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen Kişisel Verilerinizden başkaca verileri Actifit ve/veya tedarikçilerinden biri ile paylaşmanız ve/veya Actifit’in uygulamalarına yüklemeniz anılan verileri kendi iradeniz ile alenileştirmeniz anlamına gelmektedir. Tarafınızca alenileştirilen veriler hususunda Actifit ve/veya tedarikçilerinin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 1. Hukuki bir yükümlülüğün veya sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerin toplanması. 

Aşağıda bahsi geçen Kişisel Veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Actifit ve/veya anlaşmalı tedarikçileri tarafından, başta Türk Borçlar Kanunu olmak üzere ilgili mevzuata uyum kapsamında ve etkinlik kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, gerekli olduğu durumda fiziksel mekân planlama ve katılımcı güvenlik işlemlerinin sağlanması, organizasyon yönetimi, katılımcı kayıtlarının oluşturulması ve takip edilebilmesi amacıyla işlenecektir. 

Ad, Soyadı

Telefon Numarası

E-Posta Adresi

 

 

İlgili Kişisel Veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 maddesi, (c) ve (ç) fıkraları uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kişisel verilerin işlenmesi rızanıza tabi değildir. Bu nedenle, ihtiyaç duyulan Kişisel Verinin ilgili mevzuatlarda öngörülen süreler içerisinde imhasını isteme hakkınız bulunmamaktadır. 

 1. Sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve sair ticari amaçlarla Kişisel Verilerin toplanması.

Ad, Soyadı

Şehir

Kurum Adı

E-Posta Adresi

Sektör

Unvan

Telefon Numarası

Departman

 

 

Yukarıda anılan toplanan Kişisel Verileriniz, Actifit tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, sponsorluk çalışmaları ve reklam ve pazarlama için ticari amaçlarla açık onayınız kapsamında işlenmektedir. 

Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/1. maddesine dayanmaktadır.

Actifit, açık onayınız kapsamında yukarıda anılan kişisel verilerinizi otomatik sistemler vesilesiyle analiz edebilir ve bu verilere ilişkin sonuç çıkarabilir.

1.2. başlıkta anılan ve açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verilerinizin Actifit ve/veya tedarikçileri tarafından bu amaçlarla işlenmesine ilişkin onayınızı herhangi bir neden ileri sürmeden, dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğinize dair beyanınızı Actifit’e iletmenizin ardından Actifit ve/veya tedarikçileri verilerinizi bu amaçla işlemeye derhal son verecektir.

Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Actifit’in yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağlanan bilgileri muhafaza etmeye devam edecektir. 

 1. Kişisel Verilerinizin işleme süresi

Hukuki bir yükümlülüğün veya sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla toplanan Kişisel Verileriniz, verilerinizi Actifit ve/veya anlaşmalı tedarikçiler ile paylaştığınız tarihinden itibaren, ilgili mevzuat uyarınca öngörülen saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

Sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve sair ticari amaçlarla toplanan kişisel verileriniz ise, sizinle iletişime geçilen son tarihinden itibaren iki yıl boyunca saklanmaktadır. Bununla birlikte, bu verilerinizin işlenmesi için onayınızı geri çektiğinize dair beyanınızı Actifit’e iletmenizin ardından Actifit ve/veya tedarikçileri verilerinizi bu amaçla işlemeye derhal son verecektir.

Kişisel Verileriniz, bu sürenin sonunda ilk imha periyodunda silinir veya yok edilir.

 1. Yurtdışına aktarma veya açıklama 

KVKK madde 9/1 uyarınca açık izniniz doğrultusunda aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz yurt dışında yer alan Microsoft unvanlı, 1, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, İrlanda adresine kayıtlı ve Actifit tarafından server hizmeti alınan şirkete aktarılacaktır:

Ad, Soyadı

Şehir

Kurum Adı

E-Posta Adresi

Sektör

Unvan

Telefon Numarası

Departman

 

 

Yukarıda anılan ve açık onayınıza dayanılarak yurtdışına aktarılan kişisel verilerinizin Actifit ve/veya tedarikçileri tarafından yurtdışı ile paylaşılmasına ilişkin onayınızı herhangi bir neden ileri sürmeden, dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğinize dair beyanınızın Actifit’e iletmenizin ardından Actifit ve/veya tedarikçileri verilerinizi bu amaçla işlemeye derhal son verecektir.

Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Actifit’in yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağlanan bilgileri muhafaza etmeye devam edecektir. 

 1. Yurt içinde üçüncü şahıslara aktarım. 

 

Kişisel verileriniz, 

 

 • bilişim hizmeti veren üçüncü şahıslar ve Actifit’in burada belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere hizmet aldığı tedarikçileri ve sizlere hizmet veren Actifit çalışanları ile paylaşılmaktadır. Sözkonusu paylaşım KVKK madde 8/2 (a) maddesinin atfıyla Kanunun 5/2 (c) ve (ç) hükmü uyarınca sözleşmenin ifası için zorunlu olması ve Actifit’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yapılmaktadır. 

 • hukuki uyuşmazlık halinde hukuk firmalarına ve avukatlara, KVKK madde 8/2(a) maddesinin atfıyla Kanunun 5/2 (e) hükmü uyarınca Actifit’in hakkını kullanması ve koruması için aktarılabilir. 

 • belirli şartlarda kanunlardan doğan sorumluluklar ve hukuki yükümlülükler gereği kolluk ve emniyet kuvvetlerine, yargı kurumlarına ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına KVKK madde 8/2 (a) maddesinin atfıyla Kanunun 5/2 (a) hükmü uyarınca kanun gereği aktarılabilir.

Verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Usulü

Kişisel verileriniz hizmet alımı sırasında tarafınızca Actifit ve/veya tedarikçileri ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız:   

Bazı kısıtlamalar ve/veya aranan niteliklere tabi olarak şu haklara sahip olacaksınız: 

(a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği veya nasıl işlendiği ile ilgili olarak bilgi talep etmek (bilgi edinme hakkı), (b) işlemenin amacı ile ilgili ve verinin buna göre kullanılıp kullanılmadığı hususunda bilgi talep etmek, (c) verinin iletileceği ulusal ve uluslararası üçüncü taraflar ile ilgili bilgi talep etmek, (d) Kişisel Verilerinizin doğrulanmasını talep etmek, (e) varsa kişisel veri işleme, silme ve imha politikalarına göre Kişisel Verilerinizin silinmesini veya imhasını talep etmek, (f)  Actifit’in Kişisel Verilerinizin alıcılarını, Kişisel verilerinizin silinmesi veya düzeltilmesi hususunda bilgilendirmesini talep etmek, (g) Kişisel verinizi kullanarak otomatik işlenme durumuna itiraz etmek (Actifit böyle bir faaliyette bulunduysa), (h) İşlemlerin sınırlandırılmasını talep etmek ve (i) Actifit’in kişisel verilerinizi kanunsuz bir şekilde işlemesi durumunda, bu tür kanunsuz muameleler için Actifit’ten tazminat talep etmek. 

info@actifit.com.tr adresine bir e-posta göndererek bu haklarınızı ifa edebilirsiniz. Actifit; yürürlükteki veri koruma kanununa göre bu taleplere cevap verecektir. 

Kişisel Verilerinizin yürürlükteki veri koruma kanunu ihlal edilerek işlendiğine inanıyorsanız, Actifit tarafından başvurunuzun reddedilmesine müteakip veya yetersiz cevap alırsanız veya zamanında bir cevap almazsanız, kişisel koruma yetkilisine bir şikâyet sunma hakkına sahip olursunuz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara, 

Telefon: +90 312 216 5000

Web sitesi: http://www.kvkk.gov.tr/  

Size daha iyi hizmet verebilmek adına internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitesinde kalmayı sürdürerek bu çerezlere izin vermektesiniz. Çerez Politikası ANLADIM